การที่เราสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน มีความสำคัญยังไง และจะทำได้แบบไหนบ้าง? และการที่เด็กได้ซึบซับวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม จะส่งผลอย่างไรกับบทบาทของเด็กในการเป็นพลเมืองประชาธิปไตย?

“ครูกับการสร้างพลเมือง” เปิดมุมมองใหม่ เข้าใจรอบด้าน สรรค์สร้างพลเมืองประชาธิปไตย จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center) ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23-26 กรกฎาคม 2561