วันประชาธิปไตยสากล 15 กันยายน คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างไรบ้าง?

ครูชมภ์พลอย จิตติแสง: สิ่งที่คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยคือ คาดหวังให้คนไทย “ตื่นตัว” ในเรื่องของ “พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” มากขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งคำถามกับปรากฏการณ์ประชาธิปไตยไทยและประชาธิปไตยโลก มองออกไปว่าสังคมโลกเขามองสังคมประชาธิปไตยไทยอย่างไร สังคมที่เขาประสบความสำเร็จเรื่องของประชาธิปไตยเขาไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร สังคมประชาธิปไตยแท้ ๆ ที่เราฝันถึง กับสังคมไทยพอจะเป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งตอนนี้ความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็พอจะได้เห็นกันบ้างแล้วในสังคมออนไลน์ ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี

เครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสร้างความเป็นพลเมืองได้คือการศึกษา เราเริ่มได้จากห้องเรียน กระตุ้นให้นักเรียนของเราได้แสดงออกทางความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เรียนรู้สิทธิที่มาพร้อมกับหน้าที่ กระตุ้นให้เขาตื่นตัวว่าประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ใหญ่ เสียงของเขามีความหมายต่ออนาคตของสังคมเพียงใด เพราะเขาคือคนในอนาคต ให้เขาได้เรียนรู้ว่าสังคมที่เราอยู่ มันจะดีขึ้นได้ แย่ลง หรืออยู่จุดเดิม มันไม่ได้เป็นเพราะตัวสังคมเอง แต่มันเป็นเพราะสมาชิกในสังคมเป็นผู้กำหนด

 

บทสัมภาษณ์พิเศษ ครูชมภ์พลอย จิตติแสง โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ หนึ่งในเครือข่าย Thai Civic Education เนื่องในวันประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy)

#thaiciviceducation #dramocraticcitizenship #democracyday