คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ?

ถ้าดูความตื่นตัวก่อนการเลือกตั้งก็อาจจะเห็นแนวโน้มว่า สังคมไทยต้องการทางเลือกมากขึ้น.. และไม่ว่าผลออกมาเป็นยังไงก็น่าจะมีคนกลุ่มใหม่ที่มีความสนใจการเมือง พร้อมผลักดัน และติดตามต่อไป