คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ?

การเลือกตั้งในครั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ในด้านกระบวนการหรือรูปแบบ ของการเลือกตั้งที่ทำให้คนมุ่งไปที่ความสำคัญของตัวบุคคล มากกว่าพรรค โดยเน้นไปที่ว่า ใครคือผู้ที่จะเป็นนายก แต่ในบางพื้นที่ ก็ยังมีอิทธิพลของการให้ความสนใจในผู้สมัคร ส.ส. อยู่บ้าง แต่ สำหรับสังคมไทย สิ่งที่ได้จากการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่อาจส่งผลต่อพัฒนาการประชาธิปไตยในทางบวก ของประชาชน ด้วยเพราะพื้นฐานในการตัดสินใจเลือก ของประชาชนนั้น ค่อนข้างแตกต่างกันมาก ทั้งด้านการศึกษา เสรษฐกิจ สังคม บริบทสิ่งแวดล้อมทางสังคม ซึ่งยังไปผูกโยงกับรอยแตกร้าว ทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา ……….ดังนั้น วิถีคิดในสังคมประชาธิปไตย จึงยังไม่เปลี่ยนแปลงได้จากการเลือกตั้งครั้งนี้ หรือแม้แต่ผลจากการเลือกตั้งที่จะส่งผลต่อสังคมในอนาคต แต่พัฒนาการที่เห็นจากการเลือกตั้งครั้งนี้ ที่น่าสนใจ คือ “สื่อการเมือง” ที่มีแนวทางการนำเสนอ ให้มีการดีเบต ในวงระดับต่างๆ อย่างกว้างขวาง และไม่ใช้สื่อในการโจมตีพรรค หรือ บุคคล เน้นไปที่การแสดงวิสัยทัศน์ นโยบายพรรค ซึ่งส่งเสริมข้อมูลการตัดสินใจแก่ประชาชน ในทุกช่องทางอย่างกว้างขวางกว่าที่เคยเป็นมา