คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ?

ถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้บังเกิดผลจริง อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเสียงของประชาชนยังมีความหมาย แต่ขอให้เป็นการเลือกตั้งที่เป็นธรรมอย่างแท้จริง