การสาดน้ำสงกรานต์และรดน้ำเป็นประเพณีร่วมกันของประเทผศในภูมิภาคอุษาคเนย์ ไม่ใช่ประเพณีที่สืบทอดมาจากอินเดียและศรีลังกา จัดขึ้นเพื่อแสดงการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลโดยใช้น้ำ เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เพื่อขับไล่ความแห้งแล้งและยังรดน้ำเพื่อไหว้ผีบรรพบุรุษและผู้สูงอายุในชุมช นเพื่อก่อให้เกิดสิริมงคลต่อชุมชนและครอบครัว

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับวันสงกรานต์เพิ่มเติม และดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ สาดน้ำสงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมรากเอเชียได้ที่:

http://thaiciviceducation.org/สาดน้ำสงกรานต์-วัฒนธรร/