เรื่องราวเกี่ยวกับนางสงกรานต์ถูกสืบทอดกันมายาว นานในภูมิภาคอุษาคเนย์นี้ มีหลายสำนวน หลายตำนาน สำนวนดั้งเดิมยังพอเห็นได้ในกลุ่มที่พูดภาษาตระกูลไ ทเขตสิบสองปันนา ประเทศจีน แต่สำนวนที่แพร่หลายในไทยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกั บท้าวกบิลพรหมตั้งคำถามธรรมกุมารซึ่งถูกแปลงผสม ผสานกลายเป็นอินเดีย

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับวันสงกรานต์เพิ่มเติม และดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ สาดน้ำสงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมรากเอเชียได้ที่: