คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ?

อย่างแรก การเลือกตั้งรอบนี้ดูจะเป็นการแข่งขันที่ล็อกตัวผู้ชนะไว้แล้วและกำจัดคู่แข่งในทุกวิถีทาง เพราะก็เห็นๆ กันอยู่ว่ากฎกติกามันไม่ยุติธรรม ฉะนั้นเราคิดว่าผลในทางการเมืองอาจจะไม่เปลี่ยนอะไรนัก ไม่หวังอะไรนักกับเรื่องนี้ ในทางสังคม บอกตามตรงว่าถ้าโครงสร้างสังคมยังเป็นอย่างนี้ การจะให้เปลี่ยนทันทีหรือภายในไม่กี่ปีก็เป็นไปได้ยาก คงต้องต่อสู้กันไปอีกนาน

แต่สิ่งที่เปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดจริงๆ คือเรื่องความคิดคน โดยเฉพาะคนที่เริ่มเห็นว่าการแก้ปัญหาโดยการรัฐประหาร ล้มกระดานทุกอย่างนั้นไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ที่สำคัญอีกอย่างคือการได้เห็นปรากฏการณ์ของคนรุ่นใหม่ กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มคนที่ได้เลือกตั้งครั้งแรกหันมาสนใจการเมืองมากขึ้น คนเหล่านี้มีเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเอง จิตใจเปิดกว้าง กระตือรือร้น ไม่เอาแต่เดินตามผู้ใหญ่แบบเด็กสมัยก่อน กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น หวังว่าพอพวกเขาเติบโตมากขึ้นกว่านี้จะเป็นกำลังสำคัญช่วยสร้างสังคมให้ดีขึ้น