Nov
2
Sat
2019
การอบรมเชิงปฏิบัติการ​ "ครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างเยาวชนพลเมือง" @ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมเชิงปฏิบัติการ​ “ครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างเยาวชนพลเมือง” @ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Nov 2 – Nov 3 all-day

จัดโดย มูลนิธิ Friedrich-Ebert (FES) และ Thai Civic Education Foundation ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

Nov
16
Sat
2019
งานสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ปี 2562 @ ตลาดพลู
Nov 16 – Nov 17 all-day

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ปี 2562 MIDL for Inclusive Cities 2019 : สร้างเมืองของทุกคน วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ตลาดพลู กรุงเทพมหานคร

ภายในงานมีทั้งกิจกรรมการเดินเมืองย่านตลาดพลู นิทรรศการ showcase โครงการที่เข้าร่วมจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศทั้งหมด 15 โครงการ นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการฉายภาพยนตร์ที่จะชวนคิด ชวนคุย เกี่ยวกับการออกแบบเมืองสำหรับทุกคน

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว รายละเอียดของงานและการลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ event page: https://www.facebook.com/events/513356899508889/

Nov
23
Sat
2019
การสัมมนาเครือข่ายการศึกษา และMIDL: “พลเมืองผสู้ร้างการเปลี่ยนแปลง” @ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ จ.อุดรธานี
การสัมมนาเครือข่ายการศึกษา และMIDL: “พลเมืองผสู้ร้างการเปลี่ยนแปลง” @ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ จ.อุดรธานี
Nov 23 – Nov 24 all-day