Aug
18
Tue
2020
#saveพื้นที่การเรียนรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคต
Aug 18 @ 13:00 – 15:30

https://www.facebook.com/watch/?v=1230504100615920&extid=gPZG4MNf0JbLWqS9

 

Sep
3
Thu
2020
โครงการเยาวชนพลเมือง ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนพลเมือง @  ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการเยาวชนพลเมือง ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนพลเมือง @ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Sep 3 – Sep 6 all-day