Sep
11
Sat
2021
“ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”
Sep 11 @ 10:00 – Oct 17 @ 12:00

#กลุ่มLeftEd
#เครือข่ายการเรียนรู้ Thai Civic Education ภาคเหนือตอนล่าง
📌 ขอเชิญชวนครู นักศึกษาฝึกหัดครู นักการศึกษา เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้สนใจด้านการศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในในรูปแบบของโรงเรียนออนไลน์
📌 “ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”
📌 ในตลาดวิชาผู้เข้าร่วมสามารถเลือกลงทะเบียนตามหัวข้อที่สนใจ โดยการเรียนจะแบ่งเป็น ปฐมนิเทศ – การบรรยายสาธารณะ – workshop – ห้องเรียนตามความสนใจ และปัจฉิมนิเทศ โดยห้องเรียนแต่ละครั้งจะจัดออนไลน์ผ่านแอพลิเคชัน Zoom Video Conference โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามแต่ละครั้งจะได้รับอีเมลตอบกลับและลิงค์เพื่อการเข้าร่วม จำกัดต่อห้องไม่เกิด 30 คน โดยผู้สนใจทั่วไปก็สามารถคิดตามได้ทาง Facebook Live เพจของเครือข่ายการเรียนรู้ Thai Civic Education : ภาคเหนือตอนล่าง
📌ตลาดวิชาครั้งนี้จัดขึ้นฟรี โดยผู้เข้าร่วมสามารถพกพลังแห่งการเรียนรู้และบาดแผลที่เคยถูกกระทำจากระบบการศึกษาที่กดขี่ มาเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อฟื้นคืนอิสรภาพและเสรีภาพแห่งการเรียนรู้ เพราะเราเชื่อว่าพวกคุณจ่ายมันมามากพอแล้ว มาค้นหานิยามของคำว่าการศึกษา มาร่วมเป็นสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง และทำให้การศึกษามีความหมายตรงกับคำของมันอย่างตรงไปตรงมาที่สุด
📌สนใจคลิ๊กๆๆๆ
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfj75xSIpr…/viewform…

Oct
9
Sat
2021
RTUS Knowledge Market - Pop Up Session
RTUS Knowledge Market – Pop Up Session
Oct 9 – Oct 16 all-day

มีผู้เชี่ยวชาญด้านประเด็นการขับเคลื่อนเมืองในหลายๆ มิติมาให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนกับ #เยาวชนริทัศน์

โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม มีห้องให้เยาวชนได้เลือกเข้าฟังตามความสนใจทั้งหมด 3 ห้องได้แก่

Room 1: “การออกแบบพื้นที่สาธารณะเพื่อใครและสำคัญโดย คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ จาก Creative Economy Agency/TCDC Khon Kaen

Room 2: “เมืองและการฟื้นฟูเมือง ฉบับรวบยอดโดย คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ จากศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UDDC)

Room 3: “เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรโดยคุณสมพรเหมืองทองจากเทศบาลนครหาดใหญ่ ศรัณย์ปริสุทธิ์กุลผู้ฝึกงานในโครงการริทัศน์ได้ทำการสรุปเนื้อหาของแต่ละห้องและจัดทำเป็นแผนภาพไว้ดังนี้

Nov
6
Sat
2021
RTUS Foundation Workshop
Nov 6 @ 09:00 – Nov 7 @ 16:00

หาวิสัยทัศน์ร่วมของกลุ่มเมือง เสริมทักษะและเครื่องมือในการทำงาน

Nov
25
Thu
2021
Thai-EU Exchange
Nov 25 all-day

ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนกับเยาวชนเมืองหลวงยุโรป 3 เมือง