Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
พลเมืองรู้เท่าทันสื่อฯ ในสังคมพหุวัฒนธรรม
พลเมืองรู้เท่าทันสื่อฯ ในสังคมพหุวัฒนธรรม @ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ (uniserve) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Aug 4 – Aug 5 all-day
พลเมืองรู้เท่าทันสื่อฯ ในสังคมพหุวัฒนธรรม @ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ (uniserve) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
5
6
ประชุมระดมความเห็น “มองเมืองใหม่ MIDL”
ประชุมระดมความเห็น “มองเมืองใหม่ MIDL” @ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน
Aug 6 all-day
ร่วมจัดโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.), ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31