Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
การอบรมเชิงปฏิบัติการ​ “ครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างเยาวชนพลเมือง”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ​ “ครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างเยาวชนพลเมือง” @ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Nov 2 – Nov 3 all-day
การอบรมเชิงปฏิบัติการ​ "ครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างเยาวชนพลเมือง" @ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย มูลนิธิ Friedrich-Ebert (FES) และ Thai Civic Education Foundation ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
งานสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ปี 2562
งานสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ปี 2562 @ ตลาดพลู
Nov 16 – Nov 17 all-day
งานสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ปี 2562 @ ตลาดพลู
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ปี 2562 MIDL for Inclusive Cities 2019 : สร้างเมืองของทุกคน วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ตลาดพลู กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีทั้งกิจกรรมการเดินเมืองย่านตลาดพลู นิทรรศการ showcase โครงการที่เข้าร่วมจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศทั้งหมด 15 โครงการ นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการฉายภาพยนตร์ที่จะชวนคิด ชวนคุย เกี่ยวกับการออกแบบเมืองสำหรับทุกคน สามารถติดตามความเคลื่อนไหว รายละเอียดของงานและการลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ event page: https://www.facebook.com/events/513356899508889/
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30