Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
TCE Symposium 2021 ในหัวข้อ “พลเมืองศึกษาเพื่อสร้างเมืองของทุกคน”
TCE Symposium 2021 ในหัวข้อ “พลเมืองศึกษาเพื่อสร้างเมืองของทุกคน”
May 4 – Jun 22 all-day
TCE Symposium 2021 ในหัวข้อ “พลเมืองศึกษาเพื่อสร้างเมืองของทุกคน”
การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการสร้างพลังของพลเมืองประชาธิปไตย ในภาวะประชาธิปไตยถดถอย ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่ครู นักการศึกษา และผู้ที่ขับเคลื่อนสังคม ร่วมสร้างการเรียนรู้ให้แก่พลเมืองเพื่อร่วมกันสร้างสังคมสำหรับทุกคน (inclusive society) ที่พลเมืองยึดโยงอยู่ กับหลักการวิถีปฏิบัติ วัฒนธรรมตามแนวทางประชาธิปไตย ใช้ความรู้เรื่องการเมืองและประชาธิปไตยในการถกเถียง ทำความเข้าใจกับประเด็นปัญหา และลงมือปฏิบัติในฐานะพลเมือง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเป็นแนวทาง การปฏิบัติอย่างหนึ่งที่พลเมืองสามารถใช้อำนาจของตัวเองเพื่อสร้างพื้นที่เมืองสำหรับทุกคน . ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปี เครือข่าย Thai Civic Education ร่วมกับ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาสร้างพลเมือง โดยในปีที่ผ่านมานี้ได้มีหัวข้อสำคัญของการขับเคลื่อนงานในเครือข่าย คือเรื่องการสร้างสังคมสำหรับทุกคนและเมืองของทุกคน (inclusive society and Inclusive Cities)
Webinar ครั้งที่ 1 “การศึกษากับการสร้างเมืองของทุกคนและสังคมสำหรับทุกคน” 14:00
Webinar ครั้งที่ 1 “การศึกษากับการสร้างเมืองของทุกคนและสังคมสำหรับทุกคน”
May 4 @ 14:00 – 16:00
Webinar ครั้งที่ 1 “การศึกษากับการสร้างเมืองของทุกคนและสังคมสำหรับทุกคน”
ขอเชิญครู อาจารย์ นักวิชาการ นักการศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วม Webinar ครั้งที่ 1 “การศึกษากับการสร้างเมืองของทุกคนและสังคมสำหรับทุกคน” ในวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น . THAI CIVIC EDUCATION SYMPOSIUM 2021 ในหัวข้อ ‘พลเมืองศึกษาเพื่อสร้างเมืองของทุกคน’ เร่ิมต้นด้วย Webinar ครั้งที่ 1 ว่าด้วยเรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างเมืองให้เป็นเมืองของทุกคน และการศึกษาที่นำไปสู่ความเท่าเทียมทางสังคม บนการทำงานขับเคลื่อนระดับพื้นที่ชุมชน เครือข่ายครูและนักการศึกษา และกลไกการสนับสนุนเชิงโครงสร้าง เมืองที่เป็นของทุกคนและการศึกษาที่จะสร้างความเท่าเทียมทางสังคมจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Webinar ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมสร้างเมืองและสังคมของทุกคน” 14:00
Webinar ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมสร้างเมืองและสังคมของทุกคน”
May 15 @ 14:00 – 16:00
Webinar ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมสร้างเมืองและสังคมของทุกคน”
ถ้า ‘เมือง’ และ ‘พลเมือง’ เป็นโจทย์ เราจะออกแบบพื้นที่และการเรียนรู้อย่างไรได้บ้าง . ต่อเนื่องกันในงาน THAI CIVIC EDUCATION SYMPOSIUM 2021 ‘พลเมืองศึกษาเพื่อสร้างเมืองของทุกคน’ที่จะเปิดพื้นที่เรียนรู้แก่เยาวชน ครูอาจารย์ นักการศึกษา ภาคประชาสังคม และผู้สนใจเข้าร่วม . Webinar ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมสร้างเมืองและสังคมของทุกคน” ในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น การสัมมนาเวทีนี้จะนำทุกท่านไปพบกับรูปธรรมของการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในพื้นที่ปฎิบัติการนำพาแนวคิดและติดตั้ง Inclusiveness ไปสู่ผู้เรียน ผู้คน
16
17
18
19
20
21
22
Webinar ครั้งที่ 3 หัวข้อ ทิศทางการศึกษาสร้างพลเมืองในบริบทการเมืองไทย 14:00
Webinar ครั้งที่ 3 หัวข้อ ทิศทางการศึกษาสร้างพลเมืองในบริบทการเมืองไทย
May 22 @ 14:00 – 16:00
Webinar ครั้งที่ 3 หัวข้อ ทิศทางการศึกษาสร้างพลเมืองในบริบทการเมืองไทย
เวลาเราพูดถึงความเป็นพลเมือง มักจะคาดหวังจากฐานของหน้าที่ เช่น พลเมืองที่ดีควรทำหน้าที่ของตัวเองสมบูรณ์ แต่เมื่อเรามองภาพเยาวชนในวันนี้มีความตื่นตัว มีความตระหนักที่มากกว่าบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่สังคมคาดหวัง และใช้สิทธิพลเมืองที่ตนมีในการแสดงออก เคลื่อนไหว และตั้งคำถามวิพากษ์โครงสร้างสังคม คำถามคือ แล้วการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองควรจะเป็นเช่นไรท่ามกลางการเติบโตของเยาวชนในบริการเมืองไทยปัจจุบัน . THAI CIVIC EDUCATION SYMPOSIUM 2021 ‘พลเมืองศึกษาเพื่อสร้างเมืองของทุกคน’ เชิญทุกคนร่วมเรียนรู้ใน Webinar ครั้งที่ 3 หัวข้อ ทิศทางการศึกษาสร้างพลเมืองในบริบทการเมืองไทย วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. . การสัมมนาเวทีนี้จะนำทุกท่านไปพบกับวิทยากรนักการศึกษา นักรัฐศาสตร์ นักสิทธิมนุษยชน
23
24
25
26
27
บทบาทกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับวัยรุ่น 15:00
บทบาทกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับวัยรุ่น
May 27 @ 15:00 – 16:30
บทบาทกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับวัยรุ่น
ลงทะเบียนเข้าร่วมเพื่อรับลิงก์เสวนาสดทาง Zoom Webinar และส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นถึงวิทยากรได้ที่ https://tinyurl.com/TMFYouthMedia เชิญร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ ชวนคิด ชวนคุยว่า กองทุนสื่อจะมีส่วนสร้างความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลของวัยรุ่นได้อย่างไร ท่ามกลางวิกฤตการช่วงชิงความหมายของคำว่าพลเมืองตามค่านิยม 12 ประการ และความเป็นพลเมืองในโลกสากล พบกัน วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00-16.30 น. กับ 1. ผศ.ดร.มรรยาท อัครจันทโชติ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. นานา วิภาพรรณ วงษ์สว่าง ผู้ก่อตั้ง Thaiconsent.in.th นักออกแบบเกมและนักออกแบบเพื่อการแก้ปัญหาสังคม 3.
28
29
30
31