Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
ครูผู้สร้างพลเมือง รุ่นที่ 4 16:00
ครูผู้สร้างพลเมือง รุ่นที่ 4
Jul 19 @ 16:00 – Oct 10 @ 16:00
ครูผู้สร้างพลเมือง รุ่นที่ 4
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่ม Critizen สนับสนุนโดย มูลนิธิ Friedrich-Ebert-Stuftung
“ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์” 10:00
“ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”
Sep 11 @ 10:00 – Oct 17 @ 12:00
"ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์"
#กลุ่มLeftEd #เครือข่ายการเรียนรู้ Thai Civic Education ภาคเหนือตอนล่าง  ขอเชิญชวนครู นักศึกษาฝึกหัดครู นักการศึกษา เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้สนใจด้านการศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในในรูปแบบของโรงเรียนออนไลน์  “ห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์”  ในตลาดวิชาผู้เข้าร่วมสามารถเลือกลงทะเบียนตามหัวข้อที่สนใจ โดยการเรียนจะแบ่งเป็น ปฐมนิเทศ – การบรรยายสาธารณะ – workshop – ห้องเรียนตามความสนใจ และปัจฉิมนิเทศ โดยห้องเรียนแต่ละครั้งจะจัดออนไลน์ผ่านแอพลิเคชัน Zoom Video Conference โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามแต่ละครั้งจะได้รับอีเมลตอบกลับและลิงค์เพื่อการเข้าร่วม จำกัดต่อห้องไม่เกิด 30 คน โดยผู้สนใจทั่วไปก็สามารถคิดตามได้ทาง Facebook Live เพจของเครือข่ายการเรียนรู้
2
3
4
5
6
“มุมมองใหม่ของผู้นำทางการศึกษาในระบบโรงเรียน: มุมมองเพื่อการปฏิรูปการศึกษาจากฐานราก” 13:00
“มุมมองใหม่ของผู้นำทางการศึกษาในระบบโรงเรียน: มุมมองเพื่อการปฏิรูปการศึกษาจากฐานราก”
Oct 6 @ 13:00 – 14:30
“มุมมองใหม่ของผู้นำทางการศึกษาในระบบโรงเรียน: มุมมองเพื่อการปฏิรูปการศึกษาจากฐานราก”
เครือข่ายการเรียนรู้ Thai Civic Education ภาคเหนือตอนล่าง และกลุ่ม LeftED พร้อมที่จะนำเสนอห้องเรียนของผู้ถูกกดขี่: ศาสตร์การสอนเพื่อปลดปล่อยความเป็นมนุษย์ ครั้งที่ 3 ดังนี้ “มุมมองใหม่ของผู้นำทางการศึกษาในระบบโรงเรียน: มุมมองเพื่อการปฏิรูปการศึกษาจากฐานราก” การอภิปรายเชิงวิพากษ์ระบบการศึกษาไทยผ่านมุมมองของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้ผลการวิจัยเชิงลึกเป็นฐานในการนำเสนอ ประเด็นการอภิปรายมาจากฐานความคิดที่ว่าทำไมผู้บริหารการศึกษาในสังคมไทยถึงฝักใฝ่ความเจริญก้าวหน้าในทางการเมืองและระบบราชการมากกว่าที่จะมีความเป็นผู้นำทางวิชาการ (educational & academic leadership) โดยการหยิบยกประเด็นร่วมสมัยต่างๆ เช่น กฎระเบียบที่ซ้ำซ้อน ทรัพยากรที่ขาดแคลน และการขาดความเป็นผู้นำมาใช้เป็นกรณีตัวอย่างในการเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจากฐานราก ผู้บรรยาย: ดร. รัตนา แซ่เล้า มูลนิธิเอเชีย ชวนคุยโดย: คุณเอกภพ พรหมสุทธิรักษ์ ศึกษานิเทศก์
7
8
9
RTUS Knowledge Market – Pop Up Session
RTUS Knowledge Market – Pop Up Session
Oct 9 – Oct 16 all-day
RTUS Knowledge Market - Pop Up Session
มีผู้เชี่ยวชาญด้านประเด็นการขับเคลื่อนเมืองในหลายๆ มิติมาให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนกับ #เยาวชนริทัศน์ โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม มีห้องให้เยาวชนได้เลือกเข้าฟังตามความสนใจทั้งหมด 3 ห้องได้แก่ Room 1: “การออกแบบพื้นที่สาธารณะเพื่อใครและสำคัญ” โดย คุณจินตนา ชูพรมวงษ์ จาก Creative Economy Agency/TCDC Khon Kaen Room 2: “เมืองและการฟื้นฟูเมือง ฉบับรวบยอด” โดย คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ จากศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UDDC) Room 3: “เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” โดยคุณสมพรเหมืองทองจากเทศบาลนครหาดใหญ่
10
11
12
13
14
เผด็จการที่มีคุณธรรมประจำใจกับประชาธิปไตยที่ไร้ศีลธรรม : บทบาทของการศึกษากับการสร้างพลเมือง 16:00
เผด็จการที่มีคุณธรรมประจำใจกับประชาธิปไตยที่ไร้ศีลธรรม : บทบาทของการศึกษากับการสร้างพลเมือง
Oct 14 @ 16:00 – 17:30
เผด็จการที่มีคุณธรรมประจำใจกับประชาธิปไตยที่ไร้ศีลธรรม : บทบาทของการศึกษากับการสร้างพลเมือง
ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ปิดโครงการอบรมครูผู้สร้างพลเมือง รุ่นที่ 4 ในหัวข้อ “เผด็จการที่มีคุณธรรมประจำใจกับประชาธิปไตยที่ไร้ศีลธรรม : บทบาทของการศึกษากับการสร้างพลเมือง” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00-17.30 น. ร่วมเสวนาโดย – อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ครูธนวรรธน์ สุวรรณปาล โรงเรียนราชดำริ – ครูคมเพชร ราชคม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ดำเนินรายการโดย –
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31