เลือกตั้ง 2562 : ชัชวาล สะบูดิง โรงเรียนตาริกพิทยพัฒน์ จ.ภูเก็ต

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่เปิดโอกาสให้มีประชาชนได้มีส่วนร่วม แม้กติกาที่สร้างขึ้นมานั้น ล้วนมาจากการไม่มีส่วนร่วมของประชาชนก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี อำนาจยังอยู่ในมือของประชาชนพียงแต่จะต้องใช้ มุมมอง แนวคิด สติปัญญา กลั่นกรอง และชั่งน้ำหนัก ว่าต้องการอนาคตแบบใด แต่ถ้ามีการร่วมมือร่วมใจกัน ปรากฏการณ์ที่คิดว่ามันเกิดยากที่สุด…

เลือกตั้ง 2562 : สุทธาสิณี ทองจันทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? ถึงที่สุดแล้ว ณ ตอนนี้เรายังไม่สามารถสรุปได้ว่าใครจะได้รับเลือกตั้งถือเสียงข้างมาก แล้วจัดตั้งคณะรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ แต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางที่ดีขึ้นของความเป็นประชาธิปไตย คือ ประชาชนมีการตื่นตัว มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ผ่านโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คต่าง ๆ มีการดีเบทผ่านรายการของนักการเมือง ประชาชนมีโอกาสได้เห็นวิสัยทัศน์ มุมมองของนักการเมือง โดยส่วนตัวมองว่าถึงเป็นก้าวเล็กๆ แต่เป็นก้าวที่สำคัญ…

เลือกตั้ง 2562 : ชวลิต พึ่งเสือ โรงเรียนธรรมโชติศึกษา จ.สุพรรณบุรี

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ไหม แต่เรียกว่าเป็นความคาดหวังต่ออนาคตที่จะเกิดขึ้นแล้วกันครับ คนไทยถูกแบ่งออกไปหลายกลุ่ม และมีความต้องการทางการเมืองที่แตกต่างกัน อาจต้องการความมั่นคง เสถียรภาพ หรือความเจริญก้าวหน้า ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เข้ามาตอบโจทย์ชีวิตของแต่ละคน การเปลี่ยนแปลงแรกคือคนรุ่นใหม่กำลังตื่นรู้ทางการเมืองมากขึ้น เพราะมีเป้าหมายทางการเมืองที่ชัดเจน มีนโยบายที่ตนเองชอบ แต่บางคนตื่นตระหนก เพราะไม่ชอบรัฐบาลที่เป็นอยู่ หรือบางคนอาจนิ่งเฉยไปเลย เพราะคิดว่าไม่มีผลต่อตนเอง…

เลือกตั้ง 2562 : ฮัมดาน อ่อนหวาน ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 2

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? ถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้บังเกิดผลจริง อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเสียงของประชาชนยังมีความหมาย แต่ขอให้เป็นการเลือกตั้งที่เป็นธรรมอย่างแท้จริง

เลือกตั้ง 2562 : วรวุฒิ อาจเดช โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? การเลือกตั้งในครั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ในด้านกระบวนการหรือรูปแบบ ของการเลือกตั้งที่ทำให้คนมุ่งไปที่ความสำคัญของตัวบุคคล มากกว่าพรรค โดยเน้นไปที่ว่า ใครคือผู้ที่จะเป็นนายก แต่ในบางพื้นที่ ก็ยังมีอิทธิพลของการให้ความสนใจในผู้สมัคร ส.ส. อยู่บ้าง แต่ สำหรับสังคมไทย สิ่งที่ได้จากการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่อาจส่งผลต่อพัฒนาการประชาธิปไตยในทางบวก…

เลือกตั้ง 2562 : ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? ถ้าดูความตื่นตัวก่อนการเลือกตั้งก็อาจจะเห็นแนวโน้มว่า สังคมไทยต้องการทางเลือกมากขึ้น.. และไม่ว่าผลออกมาเป็นยังไงก็น่าจะมีคนกลุ่มใหม่ที่มีความสนใจการเมือง พร้อมผลักดัน และติดตามต่อไป

เลือกตั้ง 2562 : ชัยวัฒน์ สมเกียรติประยูร โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพฯ

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ การก่อตัวชุดความคิดของคนรุ่นใหม่ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยกรอบเดิมๆ เพราะที่ผ่านมา พวกเขาได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดเเละความล้มเหลวของประชาธิปไตยในสังคมไทย จึงจำเป็นต้องสร้างพื้นที่ในการเเสดงออกเเละมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อทวงสิทธิต่อการกำหนดทิศทางและอนาคตของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นประชาธิปไตยอย่างเเท้จริง  

เลือกตั้ง 2562 : จักรกฤษณ์ ต่อพันธ์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ

รู้สึกอย่างไร ตื่นเต้นไหมกับการได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรก ผมต้องบอกเลยว่า การได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งน่าจะเป็นหนึ่งในความปรารถนาที่จะแสดงออกทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยเฉพาะการใช้สิทธิ์ครั้งแรกที่เป็นการตัดสินระหว่างการเลือกเผด็จการกับประชาธิปไตยซึ่งอยู่ในสภาวะการเมืองที่ไม่ได้ปกติ จึงทำให้รู้สึกร่วมและความตื่นตัวสูงต่อการเลือกตั้งมาตั้งแต่ การประกาศเลื่อนการเลือกตั้ง กระบวนการคัดเลือกและสรรหาสมาชิกรัฐสภาทั้ง ส.ส. และ ส.ว. ที่ดูเหมือนจะไม่มีความชัดเจนและบริสุทธิ์ใจ โดยเฉพาะการเลือก ส.ว. ที่ไม่ได้ใช้เสียงโดยตรงจากประชาชน หรือแม้แต่กรณีของกองทัพที่มีท่าทีต่อการเลือกตั้ง ไม่สามารถอธิบายความรู้สึกต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ได้อย่างชัดเจนว่ารู้สึกตื่นเต้นหรือรู้สึกเฉยเมย แต่ถ้าจะให้เลือกใช้คำที่แสดงถึงความรู้สึกต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ต้องบอกว่ามัน…

บทสัมภาษณ์พิเศษ ครูสิริวรรณ มีรอด เนื่องในวันประชาธิปไตยสากล

วันประชาธิปไตยสากล 15 กันยายน คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างไรบ้าง? ครูสิริวรรณ มีรอด: “การสร้างห้องเรียนประชาธิปไตย” ห้องเรียนที่ทำให้เห็นว่าเสียงของนักเรียนมีค่า เราคาดหวังที่จะเห็นห้องเรียนประชาธิปไตยในทุก ๆ รายวิชา โดยที่เราเริ่มทำห้องเรียนของเราให้เป็นประชาธิปไตย ด้วยการปรับวิธีสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะนำเสนอความคิดเห็น สร้างพื้นที่เปิดและบรรยากาศที่ปลอดภัยให้พวกเขา กล้าที่จะพูดโดยไม่รู้สึกถึงความกลัวว่าจะถูกหรือผิด และการรับฟังคนที่คิดต่างจากเรา และเคารพในความคิดของกันและกัน…

บทสัมภาษณ์พิเศษ ครูชิดชนก วันทวี เนื่องในวันประชาธิปไตยสากล

วันประชาธิปไตยสากล 15 กันยายน คาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างไรบ้าง? ครูชิดชนก วันทวี: ดิฉันคาดหวังและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในสังคมไทยคือ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยที่ยั่งยืน โดยเริ่มจากประการแรกการเปลี่ยนแปลงการศึกษา ดิฉันคิดว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่คอยขัดเกลาสมาชิกในสังคมให้มีแนวคิด แบบแผนไปในทิศทางที่รัฐต้องการ ที่รัฐคิดว่าแบบนี้สิดี แล้วยัดเยียดสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นลงไปในแบบเรียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พลเมืองของประเทศมีรูปร่างหน้าตาทางความคิดแบบเดียวกัน ดิฉันจึงคาดหวังอย่างยิ่งว่าการศึกษาของสังคมไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในรูปในรอยของสังคมประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิ…