เลือกตั้ง 2562 : มนต์ชัย เจริญนิติกุล โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จ.นครปฐม

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? สร้างความตระหนักในการรักษาสิทธิ์ของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่ที่สนใจการเมือง

เลือกตั้ง 2562 : อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล จ.อุดรธานี

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? อย่างแรกคือในมิติของพลเมืองรุ่นใหม่ ที่มีทัศนคติต่อการเมืองที่เปลี่ยนไป แตกต่างจากคนรุ่นก่อนจนเห็นได้ชัดเจน อย่างที่สองคือมิติของการเรียนรู้ทางเมืองแบบใหม่ ผ่านสื่อที่มีความหลากหลาย รวดเร็ว และการเข้าถึงมากขึ้น และสุดท้ายคือมิติของนักการเมือง ที่เริ่มแข่งขันกันในเชิงนโยบายในด้านต่างๆ ภายใต้การแข่งขันในทางการเมืองที่ไม่ค่อยยุติธรรมเท่าที่ควร ผมคิดว่า…การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศแน่ ถ้าเป็นการเลือกตั้งที่ทุกคนได้ใช้สิทธิ์ของตนอย่างมีเสรีภาพและเป็นธรรม

เลือกตั้ง 2562 : อ.ดร.อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? อย่างที่ทราบกันดีว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 7 ปีของคนไทย และถ้านับวังวนปมความขัดแย้งของสังคมไทยเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา การเลือกตั้งครั้งนี้ดูจะเป็นการเลือกตั้งที่สำคัญว่าประเทศไทยจะเดินไปทางไหน แม้การเลือกตั้งครั้งนี้ยังมีข้อกังขาถึงความเป็นอิสระและยุติธรรม (free and fair…

เลือกตั้ง 2562 : อ.ปฤณ เทพนรินทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? ในแง่กระบวนการก่อนการเลือกตั้ง รอบนี้เราเห็นถึงพลวัต การตื่นตัว และผู้เสนอตัวมาเป็นผู้แทนจำนวนมาก ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะรัฐธรรมนูญออกแบบ แต่เชื่อว่าคนน่าจะเบื่อสภาพแบบเดิมและต้องการนำเสนอทางออก เราได้พบกับการประชันกันเชิงนโยบายที่น่าตื่นตาตื่นใจกว่าครั้งอื่นๆ เราพบว่าคนรุ่นใหม่แสดงออกทางการเมืองชัดเจนขึ้น และชัดเจนว่าพวกเขาอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดี ในแง่ผลลัพธ์ คิดว่ายากจะหวังว่าผลการเลือกตั้งจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอะไรได้ เพราะผู้ครองอำนาจปัจจุบันยอมทำทุกทางเพื่อชนะเลือกตั้ง ดังนั้นเราจึงเห็นความหน้าด้านรายวัน เพราะเขาหวังว่าสิ่งที่การเลือกตั้งรอบนี้จะนำมาให้คือความชอบธรรมที่มากขึ้น

เลือกตั้ง 2562 : ชัชวาล สะบูดิง โรงเรียนตาริกพิทยพัฒน์ จ.ภูเก็ต

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่เปิดโอกาสให้มีประชาชนได้มีส่วนร่วม แม้กติกาที่สร้างขึ้นมานั้น ล้วนมาจากการไม่มีส่วนร่วมของประชาชนก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี อำนาจยังอยู่ในมือของประชาชนพียงแต่จะต้องใช้ มุมมอง แนวคิด สติปัญญา กลั่นกรอง และชั่งน้ำหนัก ว่าต้องการอนาคตแบบใด แต่ถ้ามีการร่วมมือร่วมใจกัน ปรากฏการณ์ที่คิดว่ามันเกิดยากที่สุด…

เลือกตั้ง 2562 : สุทธาสิณี ทองจันทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? ถึงที่สุดแล้ว ณ ตอนนี้เรายังไม่สามารถสรุปได้ว่าใครจะได้รับเลือกตั้งถือเสียงข้างมาก แล้วจัดตั้งคณะรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ แต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางที่ดีขึ้นของความเป็นประชาธิปไตย คือ ประชาชนมีการตื่นตัว มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ผ่านโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คต่าง ๆ มีการดีเบทผ่านรายการของนักการเมือง ประชาชนมีโอกาสได้เห็นวิสัยทัศน์ มุมมองของนักการเมือง โดยส่วนตัวมองว่าถึงเป็นก้าวเล็กๆ แต่เป็นก้าวที่สำคัญ…

เลือกตั้ง 2562 : ชวลิต พึ่งเสือ โรงเรียนธรรมโชติศึกษา จ.สุพรรณบุรี

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ไหม แต่เรียกว่าเป็นความคาดหวังต่ออนาคตที่จะเกิดขึ้นแล้วกันครับ คนไทยถูกแบ่งออกไปหลายกลุ่ม และมีความต้องการทางการเมืองที่แตกต่างกัน อาจต้องการความมั่นคง เสถียรภาพ หรือความเจริญก้าวหน้า ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เข้ามาตอบโจทย์ชีวิตของแต่ละคน การเปลี่ยนแปลงแรกคือคนรุ่นใหม่กำลังตื่นรู้ทางการเมืองมากขึ้น เพราะมีเป้าหมายทางการเมืองที่ชัดเจน มีนโยบายที่ตนเองชอบ แต่บางคนตื่นตระหนก เพราะไม่ชอบรัฐบาลที่เป็นอยู่ หรือบางคนอาจนิ่งเฉยไปเลย เพราะคิดว่าไม่มีผลต่อตนเอง…

เลือกตั้ง 2562 : ฮัมดาน อ่อนหวาน ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 2

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? ถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้บังเกิดผลจริง อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเสียงของประชาชนยังมีความหมาย แต่ขอให้เป็นการเลือกตั้งที่เป็นธรรมอย่างแท้จริง

เลือกตั้ง 2562 : วรวุฒิ อาจเดช โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? การเลือกตั้งในครั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ในด้านกระบวนการหรือรูปแบบ ของการเลือกตั้งที่ทำให้คนมุ่งไปที่ความสำคัญของตัวบุคคล มากกว่าพรรค โดยเน้นไปที่ว่า ใครคือผู้ที่จะเป็นนายก แต่ในบางพื้นที่ ก็ยังมีอิทธิพลของการให้ความสนใจในผู้สมัคร ส.ส. อยู่บ้าง แต่ สำหรับสังคมไทย สิ่งที่ได้จากการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่อาจส่งผลต่อพัฒนาการประชาธิปไตยในทางบวก…

เลือกตั้ง 2562 : ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? ถ้าดูความตื่นตัวก่อนการเลือกตั้งก็อาจจะเห็นแนวโน้มว่า สังคมไทยต้องการทางเลือกมากขึ้น.. และไม่ว่าผลออกมาเป็นยังไงก็น่าจะมีคนกลุ่มใหม่ที่มีความสนใจการเมือง พร้อมผลักดัน และติดตามต่อไป