David Mathews, Dr. (เดวิด แมทธิวส์, ดร.)
ผู้แปล วันชัย วัฒนศัพท์, ศ.น.พ.

2552

หนังสือซึ่งประดุจตระกร้าใบใหญ่ ที่บรรจุเรื่อง “การเมืองภาคพลเมือง” ไว้เต็มเปี่ยม ทั้งประวัติศาสตร์ ความหมาย กรณีตัวอย่าง ตลอดจนความคิดความอ่านของผู้คนมากมาย โดยเฉพาะการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศที่มีประชาธิปไตยมั่นคงเข็มแข็งมาเป็นเวลานาน เรื่องราวต่างๆ ในเล่ม จะทำให้คุณได้เรียนรู้ถึงความลึกซึ้ง ของการเมืองภาคพลเมืองมากยิ่งขึ้น และถ้าคุณอยากรู้ว่าประชาธิปไตยที่ปราศจาคพลเมืองเป็นอย่างไร? หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจประชาชนที่ถูกปลดออกจากการเป็น “พลเมือง” ได้เป็นอย่างดี ร่วมเปิดมุมมอง ความคิด และสัมผัสกับวิถีแห่งประชาธิปไตยในมิติพลเมืองได้ในเล่ม