โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์ 2545