การไม่รู้เรื่องการเมืองนั้นนับว่าแย่ที่สุดในบรรดาการไม่รู้เรื่องอื่นๆทั้งหมด คนที่ไม่รู้เรื่องการเมือง
นั้นไม่ได้ยิน ไม่ พูด ทั้งยัง ไม่ม่ ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ เขาไม่รู้เรื่องค่าครองชีพ ราคาเมล็ดถั่ว
ปลา แป้ง (ข้าวปลาอาหาร) ค่าเช่าบ้าน ค่ารองเท้า รวมถึงค่ายาค่ารักษาพยาบาล ทั้งหมดนี้ล้วนขึ้นกับ
การตัดสินใจทางการเมืองทั้งสิ้น คนที่ไม่รู้เรื่องการเมืองนั้นกลับภูมิใจทั้งกล้าพูดออกมาจากก้นบึ้งของใจ
ว่าเขาเกลียดการเมือง คนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องการเมืองไม่รู้หรอกว่า ความไม่รู้เรื่องการเมืองของเขานั่น
แหละที่ก่อให้เกิดปัญหาโสเภณี เด็กถูกทอดทิ้ง รวมถึงโจรที่อันตรายที่สุด ซึ่งก็คือนักการเมืองที่เลว ทุจริต
และเป็นทาสรับใช้บริษัทธุรกิจในประเทศและบริษัทข้ามชาติ
แบร์โทลท์ เบรคท์

“การเมื่อง เรื่องของพวกเรา” หนึ่งในความพยายามเล็กๆของกลุ่ม Thai civic education หนังสือที่จะจุดประกายให้ผู้อ่านเห็นว่าทำไมการเมืองเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องใส่ใจ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF