หน้าที่พลเมือง ไม่ใช่เรื่องที่จะสอนกันได้ผ่านการอ่านหนั­งสือหรือท่องจำ แต่จะเรียนรู้ได้ผ่านการลงมือปฏิบัติในชีว­ิตประจำวันของนักเรียน วันนี้ Teachers as Learners จะมาคุยกันว่าแนวทางการสอนเรื่องหน้าที่พล­เมืองด้วยข่าว บทบาทสมมติ กิจกรรมเลือกข้าง และการตั้งคำถามกระตุ้นความคิดของคุณครู จะนำมาปรับใช้อย่างไรให้เข้ากับบริบทไทย ติดตามฟังได้จากชุมชนแห่งการเรียนรู้เล็กๆ ในรายการตอนนี้ ซึ่งประกอบด้วย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ประธานสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.เกษม เชยชม อาจารย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) และครูใหม่ วุฒิศักดิ์ ภูษิตพัฒน์ นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 5 สาขาประถมศึกษา เอกประถมศึกษา

Teachers as Learners ออกอากาศทาง Bright TV ดิจิทัล ทีวี ช่อง 20 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.45-06.00 น.
ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง
http://www.teachersaslearners.com