โดย โตมร อภิวันทนากร
มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา
ปีที่พิมพ์ 2554