ธเนศวร์ เจริญเมือง

2549

หนังสือเล่มนี้พูดถึงพลเมืองจำนวนหนึ่งที่ได้เขียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับตัวเขาเอง พูดถึงตำนานการต่อสู้ของเขาและท้องถิ่นของพวกเขา ค้นหาบทเรียนและพยายามเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้แก่คนรุ่นหลังได้ศึกษาในสังคมที่เต็มไปด้วยการยกย่องผู้นำ หรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำในบางช่วง แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้นำเองก็มีหลายระดับพลเมืองแทบไม่เคยได้เป็นตัวละครเอก หนังสือเล่มนี้พูดถึงพลเมืองในฐานะพระเอก และท้องถิ่นในฐานะปัจจัยห้อมล้อมสำคัญและเป็นแผ่นดินที่ได้อาศัยและต้องทดแทนบุญคุณ