รายงานสรุปเวทีสาธารณะครั้งที่ 4 การศึกษาสร้างพลเมือง พลเมืองสร้างสังคมประชาธิปไตย

download pdf