หนังสือรวมบทความ เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มนี้เป็นความพยายามสรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงานของคณะครู และนักการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ ดร.เดวิด ซิงเยอร์ มหาวิทยาลัยโมนาช จากการสังเกตการณ์ชั้นเรียน ประถม มัธยม การแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์มหาวิทยาลัย ตัวแทนพรรคการเมือง รวมถึงผู้รับผิดชอบงานด้านหลักสูตรของมลรัฐและตัวแทนหลักสูตรพื้นฐานจากสถาบัน ACARA ถึงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ดาวน์โหลด pdf

ดาวน์โหลด e-book