ใช้ข่าวเป็นสื่อสอนเรื่องหน้าที่พลเม­ือง และเชื่อมโยงเข้าสู่สาระฯ อื่นๆ อย่างไรได้บ้าง

พร้อมชมเทคนิคการสอนมากมาย ทั้งการตั้งคำถามกระตุ้นความคิด บทบาทสมมติ และเกมเลือกข้าง ทุกเช้า ครูคาเรน ทอมป์สัน ครูประจำชั้น ป.6 โรงเรียนประถมศึกษาค็อกคิงตัน จะเริ่มต้นวันด้วยการอ่านข่าวกับนักเรียน โดยเปิดเว็บไซต์ข่าวฉายบนกระดานหน้าห้อง นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ พูดคุยถกเถียกัน และคิดถึงโลกรอบตัว พร้อมๆ กับพัฒนาทักษะต่างๆ
วิธีการนี้ นอกจากจะทำให้นักเรียนตื่นตัวและกระตือรือ­ร้นต่อการเรียนรู้แล้ว ยังส่งเสริมให้นักเรียนกลับไปอ่านข่าวที่บ­้านกับผู้ปกครอง และทำให้เขามีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอี­กด้วย กิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้จากความเชื่อ­ของครูคาเรน ที่อยากทำให้เรื่องที่เป็นนามธรรมกลายเป็น­เรื่องใกล้ตัว และจับต้องได้สำหรับเด็กๆ และฝึกให้เด็กๆ รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง

Teachers as Learners ออกอากาศทาง Bright TV ดิจิทัล ทีวี ช่อง 20 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.45-06.00 น.
ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง
http://www.teachersaslearners.com