คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่ GLOSSARY OF CONCEPTS AND TERMS IN MODERN DEMOCRACY

คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่ GLOSSARY OF CONCEPTS AND TERMS IN MODERN DEMOCRACY source book ที่รวบรวมความหมายของคำ ที่มา และแนวคิดต่างๆของประชาธิปไตยในไทยและตะวันตก ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

ประชาธิปไตย เหมาะกับประเทศไทยจริงหรือ

บททบทวนทางทฤษฎี ว่าด้วยการสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทย โดย วัฒนา อัคคพานิช จาก วารสารมนุษย์สาร (วารสารวิชาการ ทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดย สถาบันราชภัฏนครปฐม ฉบับที่4 ปีการศึกษา 2543 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Power point การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรกระบวนการ “สิทธิมนุษยชนศึกษาและความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

power point สิทธิมนุษยชนศึกษา http://www.mediafire.com/view/eknpxu15yntocg4/HRE.ppt power point ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ http://www.mediafire.com/view/fb0wlgghv95ijpc/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%20%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.ppt

1 2 3 4 7