ประชาธิปไตย เหมาะกับประเทศไทยจริงหรือ

บททบทวนทางทฤษฎี ว่าด้วยการสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทย โดย วัฒนา อัคคพานิช จาก วารสารมนุษย์สาร (วารสารวิชาการ ทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดย สถาบันราชภัฏนครปฐม ฉบับที่4 ปีการศึกษา 2543 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Power point การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรกระบวนการ “สิทธิมนุษยชนศึกษาและความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

power point สิทธิมนุษยชนศึกษา http://www.mediafire.com/view/eknpxu15yntocg4/HRE.ppt power point ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ http://www.mediafire.com/view/fb0wlgghv95ijpc/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%20%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.ppt

DCE Talk #1 “ว่าด้วยการศึกษาฟินแลนด์ไม่มีคำว่าปาฏิหาริย์สำหรับการเปลี่ยนแปลง”

บทสรุปการเปิดวงคุยเกี่ยวกับการศึกษาใน Finland ผ่านหนังสือ “Finnish lessons 2.0” วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ร้าน ease cafe & coworking space ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด…

เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มที่1

หนังสือรวมบทความ เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มนี้เป็นความพยายามสรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงานของคณะครู และนักการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ ดร.เดวิด ซิงเยอร์ มหาวิทยาลัยโมนาช จากการสังเกตการณ์ชั้นเรียน ประถม มัธยม การแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์มหาวิทยาลัย ตัวแทนพรรคการเมือง รวมถึงผู้รับผิดชอบงานด้านหลักสูตรของมลรัฐและตัวแทนหลักสูตรพื้นฐานจากสถาบัน ACARA ถึงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด…

ห้องสมุดและการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา

ภาพห้องสมุดในหัวเรามักจะเป็นแหล่งเก็บรวบรวมหนังสือและทรัพยากรการเรียนรู้มากกว่าแหล่งให้บริการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้หรือไม่ เหตุใดความเป็นทางการจึงถูกเชื่อมโยงเข้ากับการใช้บริการห้องสมุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องสมุดประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญของสังคมไทย ไม่แน่ใจว่าการเข้าห้องสมุดกลายเป็นเรื่องยากขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ เพียงตั้งใจว่าจะไปใช้ห้องสมุด แสดงว่าวันนี้ต้องเตรียมเสื้อผ้าหน้าผมให้พร้อม! เราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่แนวคิดเริ่มแรกของห้องสมุดในสยาม ทำความเข้าใจวัฒนธรรมการอ่านก่อนที่ทุกคนจะเข้าถึงการศึกษา แล้วกลับมาในปัจจุบันที่ห้องสมุดหลายแห่งไม่ได้มีเพียงหนังสือไว้บริการ แต่ยังเปิดพื้นที่และให้อิสระผู้ใช้งานในการสร้างสรรค์การเรียนรู้ในแบบที่พวกเขาต้องการ ประเด็นเหล่านี้คือที่มาของเสวนาในหัวข้อ ‘ห้องสมุดกับพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้’ ร่วมจัดโดย Thai Civic Education กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท…

รายงานสรุปเวทีสาธารณะครั้งที่ 4 การศึกษาสร้างพลเมือง พลเมืองสร้างสังคมประชาธิปไตย

รายงานสรุปเวทีสาธารณะครั้งที่ 4 การศึกษาสร้างพลเมือง พลเมืองสร้างสังคมประชาธิปไตย download pdf

1 2 3 4 5 7