การให้การศึกษาทางการเมืองเพื่อการพัฒนาพลเมือง

เรียบเรียงจากการสัมมนา บทบาทของการพัฒนาพลเมืองเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไทยเยอรมนี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF