ความท้าทายในการพัฒนาครูเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ดาวน์โหลด pdf

บทบาทครูในฐานะผู้สร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ดาวน์โหลด pdf

การพัฒนานิสิตนักศึกษาฝึกหัดครูเพื่อส่งเสริมพลเมืองประชาธิปไตย

ดาวน์โหลด pdf

What kind of citizens are the schools trying to shape ? Three “kinds” of citizenship

ดาวน์โหลด pdf

what future teachers & their academics think about education for democracy & why it is important- a study of the Australian context

ดาวน์โหลด pdf

Teachers for democratic citizenship education

ดาวน์โหลด pdf