โครงการ “เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย ปี 2” (วันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560)

สนับสนุนโดย Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Australia-ASEAN Council (AAC), Friedrich-Ebert-Stiftung Thailand Office.

ทีมเรียนรู้จาก Thai Civic Education (TCE) : ครูประถม 1 คน มัธยม 3 คน อาจารย์ 4 มหาลัย และคนทำงานภาคสังคมด้านเด็กอีก 2 คน 7 วัน แห่งการเรียนรู้ โดยความดูแลของ Dr. David Zyngier, Monash University