When:
September 22, 2018 – September 25, 2018 all-day
2018-09-22T00:00:00+07:00
2018-09-26T00:00:00+07:00
Where:
โรงแรมนูโว ซิตี
2 ถนน สามเสน แขวง บางลำพู เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากร ครั้งที่ 4  “การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ก้าวข้ามความเกลียดชัง กับความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก” ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสมรรถนานา โรงแรมนูโว ซิตี้ กรุงเทพมหานคร