When:
December 23, 2018 all-day
2018-12-23T00:00:00+07:00
2018-12-24T00:00:00+07:00

งานสัมมนาเครือข่ายการศึกษา และ MIDL เพื่อสร้างพลเมือง นำเสนอภาพข่ายใยการศึกษา และ MIDL เพื่อสร้างพลเมือง ระดมความคิดการขับเคลื่อนเครือข่ายระดับภูมิภาคและช่องทางการสนับสนุนที่จะช่วยให้ภูมิภาคขยับงานต่อไปได้