เลือกตั้ง 2562 : ฮัมดาน อ่อนหวาน ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 2

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? ถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้บังเกิดผลจริง อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเสียงของประชาชนยังมีความหมาย แต่ขอให้เป็นการเลือกตั้งที่เป็นธรรมอย่างแท้จริง

เลือกตั้ง 2562 : วรวุฒิ อาจเดช โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? การเลือกตั้งในครั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ในด้านกระบวนการหรือรูปแบบ ของการเลือกตั้งที่ทำให้คนมุ่งไปที่ความสำคัญของตัวบุคคล มากกว่าพรรค โดยเน้นไปที่ว่า ใครคือผู้ที่จะเป็นนายก แต่ในบางพื้นที่ ก็ยังมีอิทธิพลของการให้ความสนใจในผู้สมัคร ส.ส. อยู่บ้าง แต่ สำหรับสังคมไทย สิ่งที่ได้จากการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่อาจส่งผลต่อพัฒนาการประชาธิปไตยในทางบวก…

เลือกตั้ง 2562 : ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? ถ้าดูความตื่นตัวก่อนการเลือกตั้งก็อาจจะเห็นแนวโน้มว่า สังคมไทยต้องการทางเลือกมากขึ้น.. และไม่ว่าผลออกมาเป็นยังไงก็น่าจะมีคนกลุ่มใหม่ที่มีความสนใจการเมือง พร้อมผลักดัน และติดตามต่อไป

เลือกตั้ง 2562 : ชัยวัฒน์ สมเกียรติประยูร โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพฯ

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ การก่อตัวชุดความคิดของคนรุ่นใหม่ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยกรอบเดิมๆ เพราะที่ผ่านมา พวกเขาได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดเเละความล้มเหลวของประชาธิปไตยในสังคมไทย จึงจำเป็นต้องสร้างพื้นที่ในการเเสดงออกเเละมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อทวงสิทธิต่อการกำหนดทิศทางและอนาคตของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นประชาธิปไตยอย่างเเท้จริง  

เลือกตั้ง 2562 : จักรกฤษณ์ ต่อพันธ์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ

รู้สึกอย่างไร ตื่นเต้นไหมกับการได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรก ผมต้องบอกเลยว่า การได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งน่าจะเป็นหนึ่งในความปรารถนาที่จะแสดงออกทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยเฉพาะการใช้สิทธิ์ครั้งแรกที่เป็นการตัดสินระหว่างการเลือกเผด็จการกับประชาธิปไตยซึ่งอยู่ในสภาวะการเมืองที่ไม่ได้ปกติ จึงทำให้รู้สึกร่วมและความตื่นตัวสูงต่อการเลือกตั้งมาตั้งแต่ การประกาศเลื่อนการเลือกตั้ง กระบวนการคัดเลือกและสรรหาสมาชิกรัฐสภาทั้ง ส.ส. และ ส.ว. ที่ดูเหมือนจะไม่มีความชัดเจนและบริสุทธิ์ใจ โดยเฉพาะการเลือก ส.ว. ที่ไม่ได้ใช้เสียงโดยตรงจากประชาชน หรือแม้แต่กรณีของกองทัพที่มีท่าทีต่อการเลือกตั้ง ไม่สามารถอธิบายความรู้สึกต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ได้อย่างชัดเจนว่ารู้สึกตื่นเต้นหรือรู้สึกเฉยเมย แต่ถ้าจะให้เลือกใช้คำที่แสดงถึงความรู้สึกต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ต้องบอกว่ามัน…