การสร้างพันธมิตรและการพัฒนาเครือข่าย

  • ประชุมเครือข่าย/ ประชุมผู้เคยร่วมการฝึกอบรม
  • ประชุมประจำปี
  • พื้นที่ออนไลน์และพื้นที่กายภาพในการแลกเปลี่ยวนแนวคิดและข้อมูลเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการศึกษา
  • เชื่อมโยงกับชุมชนนานาชาติเรื่องประชาธิปไตยและการศึกษา