การสอนประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไรต่อนักเรียน?

“ครูกับการสร้างพลเมือง” เปิดมุมมองใหม่ เข้าใจรอบด้าน สรรค์สร้างพลเมืองประชาธิปไตย จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center) ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23-26 กรกฎาคม 2561