รายงานสรุป เวทีเสวนาสาธารณะครั้งที่ 3 เรื่อง “ครู..ผู้สร้างพลเมืองประชาธิปไตย”

เวทีเสวนา Thai Civic Education Network ถอดประสบการณ์ออสเตรเลียสู่ไทย ย้ำการพัฒนาคุณภาพครูจำเป็นมากที่สุดเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย ต้องเร่งสร้างครูคุณภาพรุ่นใหม่ทดแทนอีกเกือบ 2 แสนคนที่จะเกษียณอายุใน 10 ปีข้างหน้า

ดาวน์โหลด pdf
Wir sind https://ghostwritinghilfe.com/wissenschaftliche-arbeiten-schreiben/ immer an weiteren kooperationen mit schulen interessiert.