คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ?

ถึงที่สุดแล้ว ณ ตอนนี้เรายังไม่สามารถสรุปได้ว่าใครจะได้รับเลือกตั้งถือเสียงข้างมาก แล้วจัดตั้งคณะรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ แต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางที่ดีขึ้นของความเป็นประชาธิปไตย คือ ประชาชนมีการตื่นตัว มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ผ่านโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คต่าง ๆ มีการดีเบทผ่านรายการของนักการเมือง ประชาชนมีโอกาสได้เห็นวิสัยทัศน์ มุมมองของนักการเมือง โดยส่วนตัวมองว่าถึงเป็นก้าวเล็กๆ แต่เป็นก้าวที่สำคัญ และมีคุณค่าที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตยอีกก้าวค่ะ สุดท้ายนี้เราไม่สามารถตัดสินใครได้ว่าใครดีใครไม่ดี จากทัศนคติของเรา แต่เราจะมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และนั่นคือการใช้วิจารณญาณบนพื้นฐานของข้อมูล จุดนี้ต่างหากที่สำคัญของความเป็นพลเมืองมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ ใช้สิทธิ อย่างมีวิจารณญาณ โดยไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นค่ะ