รู้สึกอย่างไร ตื่นเต้นไหมกับการได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรก

มันเป็นความรู้สึกคล้าย ๆ การที่เราไปตกหลุมรักใครสักคน แล้วหัวใจเราก็พองโต รู้สึกว่ามันมีความหวัง มีภาพฝันที่เราอยากจะให้เกิดขึ้น   แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการที่เราตกหลุมรักนี้มันอาจจะให้ผลลัพธ์บวกหรือลบก็ได้ แต่อย่างน้อยมันทำให้เราอยากจะลุกขึ้นมาเลือกอนาคตของเรา พอ ๆ กับการลุกขึ้นมาบอกรักคนคนหนึ่ง

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง

ทำให้ปัญหาเก่า ๆ ในสังคมที่มีรากลึกมานาน เช่น ทหารเกณฑ์ รัฐสวัสดิการ ได้ถูกเอามาเป็นนโยบายทางการเมืองอย่างจริงจัง ทำให้ประชาชนมีทางเลือกของชีวิตที่หลากหลายขึ้น ขณะเดียวกันการเลือกตั้งที่ดำเนินไปแบบไม่ยุติธรรม อาจฉุดรั้งสังคมไทยให้อยู่กับอดีตอีกต่อไปก็ได้

คิดเห็นอย่างไรกับที่เค้าบอกว่า ครูต้องเป็นกลางทางการเมือง

การศึกษาเป็นการเมืองเสมอ ชนชั้นผู้มีอำนาจใช้การศึกษาเพื่อรักษาผลประโยขน์ของเขา เพราะฉะนั้นการบอกให้ครูเป็นกลางเท่ากับเป็นการบอกให้ครูเลือกอยู่เฉยๆต่อชนชั้นผู้มีอำนาจ แม้จะมีการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม