มุมมองเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศในสังคมครูไทย

“ความเสมอภาคทางเพศ” เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญในการสร้างสังคมที่มุ่งเน้นความเป็นธรรม วันนี้ Thai Civic Education ได้สัมภาษณ์ “ครูดรีม” หนึ่งในเครือข่ายครูที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ รุ่นที่ 3 ถึงมุมมองเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศในสังคมครูไทย และแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่จะนำพาผู้เรียนไปสู่ความเข้าใจเรื่องประเด็นความเสมอภาคทางเพศ ในสังคมครูไทย ให้ความสำคัญกับเรื่องความเสมอภาคทางเพศมากน้อยแค่ไหน ส่วนตัวแล้วมีมุมมองอย่างไรกับเรื่องนี้???? ครูดรีม: เรื่องความเสมอภาคทางเพศในสังคมครูไทย…

ความเสมอภาคทางเพศกับการพัฒนาสังคมในฟินแลนด์

ความเสมอภาคทางเพศกับการพัฒนาสังคมในฟินแลนด์ กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ (นักวิชาการอิสระ), 10 Mar 2017 หนังสือชื่อ Through Finland in Carts โดย Mrs. Alec Tweedie ตีพิมพ์เมื่อปี 1913…

ความเสมอภาคทางเพศกับการพัฒนาสังคมในฟินแลนด์

บทความสั้นๆ เนื่องในวันสตรีสากล โดย กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ‘ครูจุ๊ย’ นักวิชาการอิสระ ผู้เคยมีประสบการณ์ด้านการศึกษาจากฟินแลนด์ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ในโลกสมัยใหม่ ตลอดจนมีโอกาสไปค้นคุ้ยตำราเรียนของเกาหลีเหนือ ในคอลัมน์ ‘เล่า/เรียน’ ครูจุ๊ย คุณครูสาวพร้อมแว่นสีสด จะ ‘เล่า’ เรื่องราวในห้องเรียน สถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ของเด็กและครู ให้ผู้อ่านได้…