เลือกตั้ง 2562 : ภาสุดา ภาคาผล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยได้บ้าง? จากกระแสการเลือกตั้งตอนนี้ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือการเกิดความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนที่ตระหนักถึงสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง และหากทุกคนออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง แสดงจุดยืนและมีการแสดงความคิดเห็นบนฐานข้อมูลแห่งความเป็นจริงอย่างรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ก็จะสามารถช่วยผลักดันให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง

เลือกตั้ง 2562 : ธนัญญา ต่อชีพ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? แม้กติกาในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีข้อกังขาว่าถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มผู้มีอำนาจ จึงอาจยังไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในเชิงโครงสร้าง   แต่ก็นับเป็นโอกาสและความหวังที่พลเมืองจะได้ส่งเสียงและกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศด้วยตนเองบ้าง เราบอบช้ำมากพอแล้ว กับอนาคตที่ไม่ได้เลือก การเลือกตั้งในครั้งนี้จึงเหมือนเป็นการปลดล็อก ให้พลเมืองได้ออกมาแสดงพลังในฐานะเจ้าของประเทศ และนับเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ในช่วงที่ผ่านมาเราได้เห็นปรากฏการณ์ที่พลเมืองตื่นตัวมากขึ้นในการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านช่องทางต่างๆ รวมไปถึงได้เห็นบรรยากาศคึกคักที่แต่ละพรรคการเมืองต่างแสดงวิสัยทัศน์และจุดยืนในการพัฒนาประเทศ จึงนับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สังคมไทยกำลังได้เรียนรู้และเติบโตเพื่อก้าวสู่สังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คิดเห็นอย่างไรกับที่เค้าบอกว่า ครูต้องเป็นกลางทางการเมือง? เกิดความสงสัยในคำว่า “ความเป็นกลาง”หลายอย่างเลยค่ะ อย่างแรก…

เลือกตั้ง 2562 : อรรถพล ประภาสโนบล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

รู้สึกอย่างไร ตื่นเต้นไหมกับการได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรก มันเป็นความรู้สึกคล้าย ๆ การที่เราไปตกหลุมรักใครสักคน แล้วหัวใจเราก็พองโต รู้สึกว่ามันมีความหวัง มีภาพฝันที่เราอยากจะให้เกิดขึ้น   แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการที่เราตกหลุมรักนี้มันอาจจะให้ผลลัพธ์บวกหรือลบก็ได้ แต่อย่างน้อยมันทำให้เราอยากจะลุกขึ้นมาเลือกอนาคตของเรา พอ ๆ กับการลุกขึ้นมาบอกรักคนคนหนึ่ง คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ทำให้ปัญหาเก่า ๆ ในสังคมที่มีรากลึกมานาน…

เลือกตั้ง 2562 :วริศรา ตั้งค้าวานิช อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? อย่างแรก การเลือกตั้งรอบนี้ดูจะเป็นการแข่งขันที่ล็อกตัวผู้ชนะไว้แล้วและกำจัดคู่แข่งในทุกวิถีทาง เพราะก็เห็นๆ กันอยู่ว่ากฎกติกามันไม่ยุติธรรม ฉะนั้นเราคิดว่าผลในทางการเมืองอาจจะไม่เปลี่ยนอะไรนัก ไม่หวังอะไรนักกับเรื่องนี้ ในทางสังคม บอกตามตรงว่าถ้าโครงสร้างสังคมยังเป็นอย่างนี้ การจะให้เปลี่ยนทันทีหรือภายในไม่กี่ปีก็เป็นไปได้ยาก คงต้องต่อสู้กันไปอีกนาน แต่สิ่งที่เปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดจริงๆ คือเรื่องความคิดคน โดยเฉพาะคนที่เริ่มเห็นว่าการแก้ปัญหาโดยการรัฐประหาร ล้มกระดานทุกอย่างนั้นไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ที่สำคัญอีกอย่างคือการได้เห็นปรากฏการณ์ของคนรุ่นใหม่ กลุ่มวัยรุ่น…

เลือกตั้ง 2562 : นวรัตน์ จันทร์เศรษฐี โรงเรียนหอวัง จ.กรุงเทพฯ

รู้สึกอย่างไร ตื่นเต้นไหมกับการได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรก? รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะ เพราะนอกจากจะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกแล้ว การเลือกตั้งครั้งนี้ยังไม่ใช่การเลือกตั้งธรรมดา …รู้สึกเหมือนกับการไปทำหน้าที่ครั้งนี้มันหนักอึ้งด้วยความรับผิดชอบต่ออนาคตของเรา ของประเทศชาติมากๆ คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง? คิดว่าเชิงโครงสร้างคงไม่น่าเปลี่ยนอะไรได้ค่ะ เหมือนถูกตีกรอบล้อมมุมเบ็ดเสร็จแล้ว แต่ (ยิ้มอ่อนนิดนึงค่ะ) ที่เปลี่ยนแน่ ๆ และเปลี่ยนก่อนมีการเลือกตั้งแล้ว ก็คือการรับรู้ การตื่นตัวของประชาชน…

เลือกตั้ง 2562 : อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล จ.อุดรธานี

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? อย่างแรกคือในมิติของพลเมืองรุ่นใหม่ ที่มีทัศนคติต่อการเมืองที่เปลี่ยนไป แตกต่างจากคนรุ่นก่อนจนเห็นได้ชัดเจน อย่างที่สองคือมิติของการเรียนรู้ทางเมืองแบบใหม่ ผ่านสื่อที่มีความหลากหลาย รวดเร็ว และการเข้าถึงมากขึ้น และสุดท้ายคือมิติของนักการเมือง ที่เริ่มแข่งขันกันในเชิงนโยบายในด้านต่างๆ ภายใต้การแข่งขันในทางการเมืองที่ไม่ค่อยยุติธรรมเท่าที่ควร ผมคิดว่า…การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศแน่ ถ้าเป็นการเลือกตั้งที่ทุกคนได้ใช้สิทธิ์ของตนอย่างมีเสรีภาพและเป็นธรรม

เลือกตั้ง 2562 : อ.ดร.อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? อย่างที่ทราบกันดีว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 7 ปีของคนไทย และถ้านับวังวนปมความขัดแย้งของสังคมไทยเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา การเลือกตั้งครั้งนี้ดูจะเป็นการเลือกตั้งที่สำคัญว่าประเทศไทยจะเดินไปทางไหน แม้การเลือกตั้งครั้งนี้ยังมีข้อกังขาถึงความเป็นอิสระและยุติธรรม (free and fair…

เลือกตั้ง 2562 : ชัชวาล สะบูดิง โรงเรียนตาริกพิทยพัฒน์ จ.ภูเก็ต

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่เปิดโอกาสให้มีประชาชนได้มีส่วนร่วม แม้กติกาที่สร้างขึ้นมานั้น ล้วนมาจากการไม่มีส่วนร่วมของประชาชนก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี อำนาจยังอยู่ในมือของประชาชนพียงแต่จะต้องใช้ มุมมอง แนวคิด สติปัญญา กลั่นกรอง และชั่งน้ำหนัก ว่าต้องการอนาคตแบบใด แต่ถ้ามีการร่วมมือร่วมใจกัน ปรากฏการณ์ที่คิดว่ามันเกิดยากที่สุด…

เลือกตั้ง 2562 : สุทธาสิณี ทองจันทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? ถึงที่สุดแล้ว ณ ตอนนี้เรายังไม่สามารถสรุปได้ว่าใครจะได้รับเลือกตั้งถือเสียงข้างมาก แล้วจัดตั้งคณะรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ แต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางที่ดีขึ้นของความเป็นประชาธิปไตย คือ ประชาชนมีการตื่นตัว มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ผ่านโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คต่าง ๆ มีการดีเบทผ่านรายการของนักการเมือง ประชาชนมีโอกาสได้เห็นวิสัยทัศน์ มุมมองของนักการเมือง โดยส่วนตัวมองว่าถึงเป็นก้าวเล็กๆ แต่เป็นก้าวที่สำคัญ…

เลือกตั้ง 2562 : ชวลิต พึ่งเสือ โรงเรียนธรรมโชติศึกษา จ.สุพรรณบุรี

คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยบ้าง ? ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ไหม แต่เรียกว่าเป็นความคาดหวังต่ออนาคตที่จะเกิดขึ้นแล้วกันครับ คนไทยถูกแบ่งออกไปหลายกลุ่ม และมีความต้องการทางการเมืองที่แตกต่างกัน อาจต้องการความมั่นคง เสถียรภาพ หรือความเจริญก้าวหน้า ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เข้ามาตอบโจทย์ชีวิตของแต่ละคน การเปลี่ยนแปลงแรกคือคนรุ่นใหม่กำลังตื่นรู้ทางการเมืองมากขึ้น เพราะมีเป้าหมายทางการเมืองที่ชัดเจน มีนโยบายที่ตนเองชอบ แต่บางคนตื่นตระหนก เพราะไม่ชอบรัฐบาลที่เป็นอยู่ หรือบางคนอาจนิ่งเฉยไปเลย เพราะคิดว่าไม่มีผลต่อตนเอง…