โดย ‘สะอาด’ ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์ นักเขียนการ์ตูนอิสระ สะอาด ใช้เวลามากกว่า 3 ปี ในการถ่ายทอดมุมมองในระบบการศึกษาไทยจากประสบการณ์ของเขาอย่างตรงไปตรงมา

ดาวน์โหลด pdf

สนับสนุนโดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประเทศไทย (Friedrich-Ebert-Stiftung) และ มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Thai Civic Education Foundation)