บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย ครั้งที่ 4” จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Thai Civic Education มูลนิธิฟรีดิช เอแบร์ท และสถาบันสังคมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 13-16 ก.ค 2562 ณ ห้อง 103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์