Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากร ครั้งที่ 4
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากร ครั้งที่ 4 @ โรงแรมนูโว ซิตี
Sep 22 – Sep 25 all-day
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากร ครั้งที่ 4  “การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ก้าวข้ามความเกลียดชัง กับความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก” ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสมรรถนานา โรงแรมนูโว ซิตี้ กรุงเทพมหานคร
23
24
25
26
27
28
29
30