ความยุติธรรมทางสังคม กับการสอนวิชาสังคมศึกษา

บทสัมภาษณ์ อ.พสุธา โกมลมาลย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเกี่ยวกับมโนทัศน์การสอนสังคมศึกษาและการใช้การศึกษาสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนประเด็นความยุติธรรมทางสังคม ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา มีมโนทัศน์การเรียนรู้หลักๆ ที่พูดถึงความยุติธรรมทางสังคมบ้างไหม อย่างไร? อ.พสุธา: ถ้าจะให้พูดถึงการเรียนการสอนเรื่องความยุติธรรมทางสังคมในการเรียนการสอนสังคมศึกษาของสังคมไทยคงเป็นเรื่องตลกน่าเศร้า เพราะในความเป็นจริง เรากลับพบว่าในการเรียนการสอนด้านสังคมศึกษาของสังคมไทย ได้ละเลย การพูดถึงความยุติธรรมทางสังคม ทั้ง ๆ ที่มันเป็นมโนทัศน์หลักที่ทำให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข…

มุมมองเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศในสังคมครูไทย

“ความเสมอภาคทางเพศ” เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญในการสร้างสังคมที่มุ่งเน้นความเป็นธรรม วันนี้ Thai Civic Education ได้สัมภาษณ์ “ครูดรีม” หนึ่งในเครือข่ายครูที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ รุ่นที่ 3 ถึงมุมมองเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศในสังคมครูไทย และแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่จะนำพาผู้เรียนไปสู่ความเข้าใจเรื่องประเด็นความเสมอภาคทางเพศ ในสังคมครูไทย ให้ความสำคัญกับเรื่องความเสมอภาคทางเพศมากน้อยแค่ไหน ส่วนตัวแล้วมีมุมมองอย่างไรกับเรื่องนี้???? ครูดรีม: เรื่องความเสมอภาคทางเพศในสังคมครูไทย…

บันทึกแอนน์ แฟร้งค์

  สมุดบันทึกปกผ้าลายสก๊อตสีขาวแดงของแอนน์ แฟร้งค์ เป็นบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องลับที่หลบซ่อนจากการจับกุมของทหารนาซี ในตึกเลขที่ ๒๓๖ ถนนพริ้นเซ่นกรัคต์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ บันทึกอันยอดเยี่ยมนี้ได้รับการยกย่องไปทั่วโลก และแปลออกไปเป็นหลายภาษา กล่าวได้ว่าเป็นวรรณกรรมเอกชิ้นหนึ่ง ว่ากันว่าหากเธอมีชีวิตอยู่จะเป็นนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานที่ล้ำค่าให้แก่โลกนี้ได้อีกมากมาย   แอนน์ แฟร้งค์ เขียนบันทึกวันสุดท้าย เมื่อวันที่…

เสียงที่อยู่ในสายลม

…บางทีอาจไม่ใช่แค่คำตอบที่ล่องลอยอยู่ในสายลมแบบที่เพลงของบ็อบ ดีแล่นว่าไว้ มนุษย์โหดเหี้ยมต่อกัน ร้ายต่อกันแค่ไหน พยายามปกปิด บิดเบือนประวัติศาสตร์เพียงใด สุดท้ายก็ยังมีธรรมชาติร่วมรู้เห็นเป็นประจักษ์พยาน ขวามือไกล ๆ ในภาพ คือ ห้องรมแก๊ส ซ้ายมือ ด้านหน้าคือส่วนหนึ่งของเตาเผา เมื่อรถไฟมาถึงเอาช์วิตช์ ผู้โดยสารทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ จะโดนกวาดต้อนลงมาตั้งแถวที่ชานชาลา และถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มทันที นั่นคือ กลุ่มที่…

อุดมศึกษากับการพัฒนาความเป็นพลเมือง: แนวคิดและผลการศึกษาเบื้องต้นจาก 6 มหาวิทยาลัยไทย

เอกสารประกอบการบรรยาย สัมมนาสาธารณะ “บทบาทอุดมศึกษาในยุคประชาธิปไตยถดถอย:การสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายทางเศรษฐกิจและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม” วันที่ 20-21 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ดาวน์โหลด pdf  

เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มที่ 2

หนังสือรวมบทความ เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มที่ 2 นี้ เป็นการรวบรวมงานเขียนจากประสบการณ์การศึกษาดูงานของคณะครู นักการศึกษา และคนทำงานภาคประชาสังคมด้านการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง รุ่นที่ 2 ของเครือข่าย Thai Civic Education ซึ่งได้รับโอกาสเข้าร่วมในโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับ Dr. David Zyngier และคณะ ที่มหาวิทยาลัยโมนาช…

รายงานสรุปเวที ประชาธิปไตย การศึกษา และความเป็นพลเมือง ICRID 2017

วันที่ 24 มิถุนายน 2017 เวลา 9:45-16:00 ห้อง 103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ ประชาธิปไตย การศึกษา และ ความเป็นพลเมือง ในวิกฤติการณ์โลก :…

เอกสารประกอบการบรรยายงานเสวนาสาธารณะ “ประชาธิปไตย การศึกษา และความเป็นพลเมือง”

วันที่ 24 มิถุนายน 2017 เวลา 09:45-16:00 น. ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ Dr. Joel Westheimer, University Research Chair in Democracy…

เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย รุ่นที่ 2 (ตอนจบ)

เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย รุ่นที่ 2 (ตอนจบ) 29 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2017 วันที่ 3 พฤษภาคม 2017 สถานที่: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโมนาช วันนี้เป็นวันที่ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายของ…

1 2 3 4 5 10