DCE Talk #2 ป๋วยอึ๊งภากรณ์กับทัศนะทางการศึกษา

DCE Talk #2 ป๋วยอึ๊งภากรณ์กับทัศนะทางการศึกษา  “การศึกษาไทยใครว่าขาดความคิดดีๆ” 1 เมษายน 2560 13:00- 17:00 น. Ease café ซอยอารีย์ เจือจิตร กรุงเทพฯ ความเป็นมาของหนังสือ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์กับทัศนะทางการศึกษา” …

power point เวทีเสวนาสาธารณะครั้งที่ 3 เรื่อง “ครู..ผู้สร้างพลเมืองประชาธิปไตย”

ความท้าทายในการพัฒนาครูเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดาวน์โหลด pdf บทบาทครูในฐานะผู้สร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดาวน์โหลด pdf การพัฒนานิสิตนักศึกษาฝึกหัดครูเพื่อส่งเสริมพลเมืองประชาธิปไตย ดาวน์โหลด pdf What kind of citizens are the schools trying to…

DCE Talk #1 “ว่าด้วยการศึกษาฟินแลนด์ไม่มีคำว่าปาฏิหาริย์สำหรับการเปลี่ยนแปลง”

บทสรุปการเปิดวงคุยเกี่ยวกับการศึกษาใน Finland ผ่านหนังสือ “Finnish lessons 2.0” วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ร้าน ease cafe & coworking space ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด…

เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มที่1

หนังสือรวมบทความ เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มนี้เป็นความพยายามสรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงานของคณะครู และนักการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ ดร.เดวิด ซิงเยอร์ มหาวิทยาลัยโมนาช จากการสังเกตการณ์ชั้นเรียน ประถม มัธยม การแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์มหาวิทยาลัย ตัวแทนพรรคการเมือง รวมถึงผู้รับผิดชอบงานด้านหลักสูตรของมลรัฐและตัวแทนหลักสูตรพื้นฐานจากสถาบัน ACARA ถึงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลด…

ห้องสมุดและการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา

ภาพห้องสมุดในหัวเรามักจะเป็นแหล่งเก็บรวบรวมหนังสือและทรัพยากรการเรียนรู้มากกว่าแหล่งให้บริการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้หรือไม่ เหตุใดความเป็นทางการจึงถูกเชื่อมโยงเข้ากับการใช้บริการห้องสมุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องสมุดประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญของสังคมไทย ไม่แน่ใจว่าการเข้าห้องสมุดกลายเป็นเรื่องยากขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ เพียงตั้งใจว่าจะไปใช้ห้องสมุด แสดงว่าวันนี้ต้องเตรียมเสื้อผ้าหน้าผมให้พร้อม! เราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่แนวคิดเริ่มแรกของห้องสมุดในสยาม ทำความเข้าใจวัฒนธรรมการอ่านก่อนที่ทุกคนจะเข้าถึงการศึกษา แล้วกลับมาในปัจจุบันที่ห้องสมุดหลายแห่งไม่ได้มีเพียงหนังสือไว้บริการ แต่ยังเปิดพื้นที่และให้อิสระผู้ใช้งานในการสร้างสรรค์การเรียนรู้ในแบบที่พวกเขาต้องการ ประเด็นเหล่านี้คือที่มาของเสวนาในหัวข้อ ‘ห้องสมุดกับพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้’ ร่วมจัดโดย Thai Civic Education กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท…

รายงานสรุปเวทีสาธารณะครั้งที่ 4 การศึกษาสร้างพลเมือง พลเมืองสร้างสังคมประชาธิปไตย

รายงานสรุปเวทีสาธารณะครั้งที่ 4 การศึกษาสร้างพลเมือง พลเมืองสร้างสังคมประชาธิปไตย download pdf

Power point การประชุมเชิงลึกเรื่อง”เท่าทันสื่อเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”

ML หัวใจของการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง http://www.mediafire.com/view/v5b2h1zvvpz4ek9 TOT_DCE_บทบาทสื่อมวลชนในการสร้างพลเมือง http://www.mediafire.com/view/qm620i1h52up88h เทคนิคโฆษณาและการถอดรหัสสื่อ http://www.mediafire.com/view/uivnhabbqph8rn3 ถอดรหัสสื่อ http://www.mediafire.com/view/ig05i7k1y2yzgyk การนำไปประยุกต์ใช้ http://www.mediafire.com/view/jye4dt7y31x2zzg TOT DCE สุนทรียะ 2010 20ต.ค.58 http://www.mediafire.com/view/8xnsefvtcae9thc. สื่อละคร-การเรียนรู้-และพลเมือง…

1 2 3 4