สัมภาษณ์ อ.ปราศรัย เจตสันติ์ (รร.บางประกอกวิทยาคม) เรื่องการเหยียดผิวและเชื้อชาติในสังคมไทย

สัมภาษณ์ อ.ปราศรัย เจตสัันติ์(รร.บางประกอกวิทยาคม) เรื่องการเหยียดผิวและเชื้อชาติในสังคมไทย ‘เราต้องยอมรับความแตกต่างหลากหลายของคนในสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใด ศาสนาไหน เพศสภาวะใดก็ตาม เราต่างก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน ’ เสียงสะท้อนจาก ครูโอ ปราศัย เจตสันติ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม หนึ่งในเครือข่าย Thai Civic…

[VDO] เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลียรุ่นที่ 2

โครงการ “เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย ปี 2” (วันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560) สนับสนุนโดย Department of Foreign Affairs and Trade…

FTA เพื่อใคร 1

Thai PBS ได้นำเสนอสารคดี ไท ไท ว่าด้วยเรื่องข้าว ปลา อาหาร เริ่มครั้งแรกเมื่อ 28 ธันวาคม 2555 และจะนำเสนอต่อ ๆไป ในทุกวันศุกร์ เวลา 20:45 น.…

รู้เท่าทันสื่อ- Media Literacy

จากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลอย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ถูกเผยแพร่ออกไปเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมอย่างไม่เคยปร­ากฏมาก่อน อินโฟกราฟิกชิ้นนี้ จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากกลุ่มอาสาสมัคร โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ พวกเราตั้งใจที่จะเตือนสติทุกท่าน ให้ระมัดระวังในการแชร์ข้อมูลข่าวสาร และหวังว่า เราทุกคนจะไม่ตกเป็นเหยื่อของ การรู้ไม่เท่าทันสื่อ อีกต่อไป เพราะการ “รู้เท่าทันสื่อ” และ “มีสติ”…

1 2 3 4