เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มที่ 2

หนังสือรวมบทความ เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มที่ 2 นี้ เป็นการรวบรวมงานเขียนจากประสบการณ์การศึกษาดูงานของคณะครู นักการศึกษา และคนทำงานภาคประชาสังคมด้านการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง รุ่นที่ 2 ของเครือข่าย Thai Civic Education ซึ่งได้รับโอกาสเข้าร่วมในโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับ Dr. David Zyngier และคณะ ที่มหาวิทยาลัยโมนาช (Monash University) เมืองเมลเบิร์น…

เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย รุ่นที่ 2 (ตอนจบ)

เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย รุ่นที่ 2 (ตอนจบ) 29 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2017 วันที่ 3 พฤษภาคม 2017  สถานที่: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโมนาช วันนี้เป็นวันที่ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายของ Associate…

เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย รุ่นที่ 2 (ตอนที่ 1)

เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย รุ่นที่ 2 (ตอนแรก) 29 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2017 โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างครูผู้สร้างพลเมืองในประเทศออสเตรเลียและในประเทศไทย โดยร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโมนาช ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในรัฐวิกตอเรีย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบรท์…