TRANSFORMING TEACHER EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE

TRANSFORMING TEACHER EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE แนะนำหนังสือสำหรับผู้สนใจ Transforming Teacher Education for Social Justice การเปลี่ยนแปลง teacher education เพื่อผลิตครูที่คำนึงถึงการศึกษาในฐานะการสร้างสังคมที่เป็นธรรม Transforming…

สัมภาษณ์ อ.ปราศรัย เจตสันติ์ (รร.บางประกอกวิทยาคม) เรื่องการเหยียดผิวและเชื้อชาติในสังคมไทย

สัมภาษณ์ อ.ปราศรัย เจตสัันติ์(รร.บางประกอกวิทยาคม) เรื่องการเหยียดผิวและเชื้อชาติในสังคมไทย ‘เราต้องยอมรับความแตกต่างหลากหลายของคนในสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใด ศาสนาไหน เพศสภาวะใดก็ตาม เราต่างก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน ’ เสียงสะท้อนจาก ครูโอ ปราศัย เจตสันติ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม หนึ่งในเครือข่าย Thai Civic…

อุดมศึกษากับการพัฒนาความเป็นพลเมือง: แนวคิดและผลการศึกษาเบื้องต้นจาก 6 มหาวิทยาลัยไทย

เอกสารประกอบการบรรยาย สัมมนาสาธารณะ “บทบาทอุดมศึกษาในยุคประชาธิปไตยถดถอย:การสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายทางเศรษฐกิจและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม” วันที่ 20-21 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ดาวน์โหลด pdf

เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มที่ 2

หนังสือรวมบทความ เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เล่มที่ 2 นี้ เป็นการรวบรวมงานเขียนจากประสบการณ์การศึกษาดูงานของคณะครู นักการศึกษา และคนทำงานภาคประชาสังคมด้านการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง รุ่นที่ 2 ของเครือข่าย Thai Civic Education ซึ่งได้รับโอกาสเข้าร่วมในโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับ Dr. David Zyngier และคณะ ที่มหาวิทยาลัยโมนาช (Monash University) เมืองเมลเบิร์น…

[VDO] เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลียรุ่นที่ 2

โครงการ “เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย ปี 2” (วันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560) สนับสนุนโดย Department of Foreign Affairs and Trade…