เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย รุ่นที่ 2 (ตอนจบ)

เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย รุ่นที่ 2 (ตอนจบ) 29 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2017 วันที่ 3 พฤษภาคม 2017  สถานที่: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโมนาช วันนี้เป็นวันที่ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายของ Associate…

เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย รุ่นที่ 2 (ตอนที่ 1)

เมื่อครูไทยเรียนรู้การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย รุ่นที่ 2 (ตอนแรก) 29 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2017 โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างครูผู้สร้างพลเมืองในประเทศออสเตรเลียและในประเทศไทย โดยร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโมนาช ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในรัฐวิกตอเรีย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบรท์…

DCE Talk #2 ป๋วยอึ๊งภากรณ์กับทัศนะทางการศึกษา

DCE Talk #2 ป๋วยอึ๊งภากรณ์กับทัศนะทางการศึกษา  “การศึกษาไทยใครว่าขาดความคิดดีๆ” 1 เมษายน 2560 13:00- 17:00 น. Ease café ซอยอารีย์ เจือจิตร กรุงเทพฯ ความเป็นมาของหนังสือ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์กับทัศนะทางการศึกษา” …

ความเสมอภาคทางเพศกับการพัฒนาสังคมในฟินแลนด์

ความเสมอภาคทางเพศกับการพัฒนาสังคมในฟินแลนด์ กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ (นักวิชาการอิสระ), 10 Mar 2017 หนังสือชื่อ Through Finland in Carts โดย Mrs. Alec Tweedie ตีพิมพ์เมื่อปี 1913…